Ratkaisut ja tuotteet

Ota yhteyttä

nestemittaus.svg

Älykkäät vesimittarit ja -laitteet

Sano hyvästit manuaaliselle mittarinluvulle ja hanki tiedot laskutusta sekä yksityiskohtaista analyysia varten automaattisesti. 

Vesihävikkiä ja -painetta koskevia tietoja analysoimalla älykkäät vesimittarit ja -laitteet auttavat  optimoimaan toimintaa verkossa lähes reaaliaikaisesti. 

Perinteisen kulutuksen lisäksi on mahdollista mitata myös muita tietoja, kuten veden laatua.

sahkomittarit.svg

Älykkäät sähkömittarit

Tämä älykäs ratkaisu lukee mittarit reaaliajassa ja käsittelee heti asiakkaiden kulutustiedot LoRa-verkon avulla, jota Station-portti tukee.

IoTNetin kolmivaiheista sähkömittaria käytetään aktiivisen energiankulutuksen suoraan, yksisuuntaiseen tai kaksisuuntaiseen mittaamiseen 4- tai 3-johdinverkossa. Se voidaan varustaa lisätoiminnoilla vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia. Mittari voi tukea LoRa-tietoliikenneluokkia A ja C. Nämä perustuvat LoRaWAN Meter Protocol 1.2 e-versioon, mittaritietojen lähettämiseen.  

Ratkaisu siirtää digitaalista energiankulutustietoa korkealla turvallisuustasolla. Viestintärajapinta tukee LoRa-standardien mukaista langatonta viestintää taajuuskaistalla 868 MHz.

hallinta.svg

Kiinteistönhallinta

Huoneistokohtaisella kulutuksen mittausratkaisulla saat käyttöön yleisnäkymän ja tietoja, joita tarvitaan asuinrakennusten ja/tai liikekiinteistöjen veden- ja energiankulutuksen luotettavaan laskutukseen.

Tarkoilla ja toimintavarmoilla mittareilla, joissa on havainnollinen mittarinluentatoiminto, voidaan mittaustiedot kerätä etänä ja reaaliaikaisesti. Saat tiedot helposti mistä tahansa huoneistosta ja juuri silloin, kun ne tarvitset. Kaikki tiedot ovat helposti yhdistettävissä muihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi laskutusjärjestelmääsi.

valot.svg

Älykkäät katuvalot

Älykkäät katuvalojen hallintaratkaisut antavat toisenlaisen näkökulman valaistukseen. 

LED-katuvalaisimia sekä selektiivistä päälle/pois -ohjausta ja himmennystä  hyödyntämällä voidaan vähentää kokonaisenergian kulutusta jopa 80 %. 

Älykäs ohjausjärjestelmä tarkkailee useita sähköparametrejä lamppu- ja ristikkotasolla ennakoimalla ja välttämällä vikoja sekä toimittamalla tekniselle osastolle tarkkoja virhetoimintotietoja. Tämä eliminoi öisen "sokean" tarkistuksen tarpeen ja parantaa huomattavasti korjausaikoja, alentaa 
ylläpitokustannuksia yli 40 % ja parantaa yleistä valaistuskykyä.

paikannus.svg

Ajoneuvojen ja omaisuuden paikannus

Kokonaiskustannusten pienentäminen, laitteen koon minimointi ja yksinkertainen asennus antavat mahdollisuuden ratkaista asiakkaidemme 
seurantatarpeita kustannustehokkaasti ja reaaliajassa.

Integrointi mahdollistaa seurantaohjelmien käyttämisen ilman GPS:ää tai ylimääräistä virrankulutusta. Vähäisen virrankulutuksen ansiosta käyttöikä on jopa 20 vuotta sovelluksesta riippuen.

pysakointi.svg

Älykäs pysäköinti

LoRa-pohjaiset anturit yhdistettynä luottokortilla varustettuihin pysäköintimittareihin tarjoavat kunnille ja kaupungeille täydellisen ratkaisun pysäköintijärjestelmän maksajapohjan  aajentamiseksi.

Valvojat näkevät heti mobiililaitteen avulla, mitä pysäköintipaikat ovat käytössä tai maksamatta.  LoRa-tekniikka tarjoaa sovelluksiin pitkän kantaman sekä vähätehoiset ja edulliset ominaisuudet

mittari.svg

Älykäs nestetason mittaus

Polttoaineen, veden ja yleensä kaiken säiliön nestetason seurannalla voidaan saavuttaa monia säästöjä. 

Voit optimoida polttoaineenkulutusta sekä estää veden tai polttoaineen loppumisen, mikä voi johtaa tuotannon keskeytykseen. Reaaliaikainen polttoaineenkulutuksen seuraaminen säiliöissä auttaa myös torjumaan varkauksia. 

Ilmoitus viemärisäiliön täyttymisestä helpottaa tehokkaan tyhjennyksen suunnittelua.

viljely.svg

Älykäs viljely sisätiloissa

Energian ja resurssien älykäs käyttö lisää tuottavuutta kaikille yrityksille. Älykkäät viljelijät yhdistävät luonnon ekosysteemien tekniikan ruoantuotantoon. 

Kustannustehokkuus sekä myönteiset vaikutukset ympäristöön ovat yksi tulevaisuuden trendeistä maataloudessa ja viljelyssä.

Vihannekset tai yrtit saavat ravintoaineita vesiviljelyn kautta ja valoa LED-tekniikan avulla.

koti.svg

Älykotiratkaisut

LoRa Älykoti laajentaa älykkään kodin ratkaisuja mahdollistamalla liitettävyyden edullisiin ja akkukäyttöisiin antureihin sisällä ja ulkona.

LoRa Älykoti tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan ratkaisun pienviiveisiin älykkään kodin sovelluksiin, mukaan lukien älykkäät näppäinlukot, valaistus, vesimittari, ilmanlaatu, sähkönkulutus ja kodin turvallisuus.

turvallisuus.svg

Henkilökohtainen turvallisuus

LoRa-turvaratkaisumme ovat ihanteellisia käyttäjille, jotka tarvitsevat hätäapua tai lisävalvontaa.

Teknologiaa käytetään parhaillaan älykelloissa ja rannekoruissa, joita voivat käyttää esimerkiksi seurantaa ja valvontaa tarvitsevat ikääntyneet sekä lapset.

LoRa-pohjainen puettava laite pystyy seuraamaan käyttäjien tarkkaa sijainti GPS-tekniikan ja käyttäjien älykotiin sekä valvomoon integroidun yhdyskäytävän avulla.

palovaroitin.svg

Palovaroitin

LoRaWAN-savuntunnistin suojaa kotisi, toimistosi, toimitilasi tai teollisuustilan tulipalolta ja savulta. 

Savuanturi tuottaa valoa ja ääntä sekä generoi LoRaWAN-hälytysviestin.

ilmanlaatu.svg

Sisäilman laatu

Tutkimukset osoittavat, että huono sisäilman laatu vaikuttaa suoraan terveyteen ja hyvinvointiin. Eurooppalainen viettää yli 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa.

Sisäilman laadun seurantaratkaisun avulla voidaan mitata reaaliajassa kolmea pääparametria rakennuksen eri kohdissa: lämpötila, suhteellinen kosteus (%) ja CO2-taso (ppm).

Lämpötila, kosteus ja hiilidioksidipitoisuus (CO2) mitataan erityisillä IOT-antureilla. Saatavana on useita malleja asennuksesta ja käyttörajoituksista riippuen.

liikesensorit.svg

Läsnäolo- ja liikeanturit

LoRaWAN läsnäolo- ja liikeanturi on loistava täydennys Älykoti-anturivalikoimaan. Se on varustettu PIR-anturilla.

Anturi havaitsee liikkeen ja läsnäolon sekä tuottaa hälytyksen LoRaWAN-verkon kautta.

Anturi mittaa myös ympäristön lämpötilaa.

hallinta.svg

All in one -paketti

Tämä paketti on ihanteellinen mihin tahansa älykkään kodin tai älykkään rakennuksen sovellukseen. 

Se yhdistää lämpötilan ja ympäristön kosteuden mittauksen, mahdollistaa ilmoitukset ovien avaamisesta ja sulkemisesta tai siitä, kun lämpötila tai kosteus ylittää ennalta määritetyn raja-arvon.